xyz資訊工坊

xyz 軟體補給站

  商品編號: SCH2407
  商品名稱: 107學年下學期 國中 南一版 國文多媒體影音資源 2年級 教學光碟DVD版
  語系版本:
  運行平台:
  更新日期:
  光碟片數: 1片
  銷售價格: $100元
  熱門標籤:
您可能感興趣:
您可能也喜歡:
DVD12942-2--財團法人理周教育基金會 技術分析精進班15 (蕭明道主講) 國語發音/繁體字幕 DVD版(2DVD)
DVD12945-2--保證108年最新版 國中 會考 複習卷合輯正式版 共11卷(含金安版雙向溝通A+金安版雙向溝通B+南一版百分百會考+南一版點線面+康軒版麻辣會考甲+康軒麻辣會考A卷 +康軒會考勝經 +翰林版橘 子+翰林版大滿貫甲+翰林大滿貫乙+漢華達陣 )全科目含解答總合輯版(2片裝)
DVDXX13014--保證107學年下學期 國小1-6年級 輔助教本(含康軒.南一.翰林.全科目)合輯版 DVD版 非xyz詐騙版
DVD12987--107學年下學期 國小 1-6年級 評量卷 全科目 教學光碟DVD版
DVDXX13000--107學年下學期 國中 1年級 校用卷 (含南一.康軒.翰林.全科目.全部卷.含解答)合輯版
107學年下學期 國中 南一版 國文多媒體影音資源 2年級 教學光碟DVD版
--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
語系版本:中文DVD版
光碟片數:單片裝
破解說明:直接安裝即可!
系統支援:Windows XP/Vista/7/8
軟體類型:教育軟體
更新日期:2018.12.27
--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

國文8下_107南一影音資源包
└─多媒體資源
├─作者介紹
│ 8下L01白靈介紹.wmv
│ 8下L01白靈給學生的話.wmv
│ 8下L01蓉子介紹.wmv
│ 8下L02袁枚介紹.exe
│ 8下L03徐志摩介紹.wmv
│ 8下L04岳飛介紹.exe
│ 8下L05梁實秋介紹.wmv
│ 8下L07徐仁修介紹.wmv
│ 8下L08張潮介紹.exe
│ 8下L09劉禹錫介紹.exe
│ 8下L10麥克阿瑟介紹.wmv
│ 8下L11羅貫中介紹.exe
│ 8下L12洪蘭介紹.wmv

├─教學影音
│ ├─第01課
│ │ 8下L01傘.wmv
│ │ 8下L01蝙蝠.exe
│ │ 8下L01風箏.wmv
│ │
│ ├─第02課
│ │ 8下L02子不語小故事-偷畫.exe
│ │
│ ├─第03課
│ │ 8下L03康橋.exe
│ │ 8下L03炊煙.exe
│ │ 8下L03罌粟.exe
│ │ 8下L03陸放翁.exe
│ │
│ ├─第04課
│ │ 8下L04伯樂與千里馬.exe
│ │ 8下L04天干地支.exe
│ │ 8下L04馬的配備介紹.exe
│ │
│ ├─第05課
│ │ 8下L05喜鵲.exe
│ │ 8下L05杜鵑.exe
│ │ 8下L05烏鴉.exe
│ │ 8下L05白鷺.exe
│ │ 8下L05窗櫺.exe
│ │ 8下L05觸目怵目.exe
│ │ 8下L05鳶鷹.exe
│ │ 8下L05鴟梟.exe
│ │ 8下L05鴿子.exe
│ │ 8下L05麻雀.exe
│ │
│ ├─第06課
│ │ 8下L06花黃.exe
│ │ 8下L06裳.exe
│ │ 8下L06郭.exe
│ │ 8下L06鞍韉.exe
│ │
│ ├─第07課
│ │ 8下L07姑婆芋.exe
│ │ 8下L07月桃.exe
│ │ 8下L07桫欏.exe
│ │ 8下L07梅雨.exe
│ │ 8下L07油桐花.exe
│ │ 8下L07油桐花的傳說故事.exe
│ │ 8下L07混.exe
│ │ 8下L07相思樹.exe
│ │ 8下L07蒲桃.exe
│ │ 8下L07酸藤.exe
│ │ 8下L07野薑花.exe
│ │
│ ├─第08課
│ │ 8下L08八拜之交.exe
│ │ 8下L08刎頸之交.exe
│ │ 8下L08忘年之交.exe
│ │
│ ├─第09課
│ │ 8下L09子雲亭.exe
│ │ 8下L09諸葛.exe
│ │ 8下L09銘.exe
│ │ 8下L09錫.exe
│ │ 8下L09陋室名人.exe
│ │
│ ├─第10課
│ │ 8下L10祈禱文.exe
│ │
│ ├─第11課
│ │ 8下L11空城計人物關係圖.exe
│ │
│ └─第12課
│ 8下L12烏干達.exe

├─注釋影音
│ 8下L01荷蓋.exe
│ 8下L02長揖.exe
│ 8下L03掛單.exe
│ 8下L04卿-代詞的用法.exe
│ 8下L06可汗.exe
│ 8下L06明堂.exe
│ 8下L06雲鬢.exe
│ 8下L07兢競.exe
│ 8下L08刻.exe
│ 8下L09案牘.exe
│ 8下L09白.exe
│ 8下L09絲竹.exe
│ 8下L09馨.exe
│ 8下L10詞語引申義.exe
│ 8下L12彌撒.exe
│ 8下L12蝴蝶效應.exe

└─課文影音
8下L01課文影音-新詩選一傘.exe
8下L01課文影音-新詩選二風箏.exe
8下L02課文影音-偷靴.exe
8下L03課文影音-我所知道的康橋.wmv
8下L04課文影音-良馬對.exe
8下L05課文影音-鳥.exe
8下L06課文影音-木蘭詩.exe
8下L06鳥瞰文學-木蘭詩.wmv
8下L07課文影音-油桐花編織的祕徑.exe
8下L08課文影音-幽夢影選一.exe
8下L08課文影音-幽夢影選三.exe
8下L08課文影音-幽夢影選二.exe
8下L09課文影音-陋室銘.exe
8下L10課文影音-麥帥為子祈禱文.exe
8下L11課文影音-空城計.exe
8下L12課文影音-碧翠絲的羊.exe

--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=